Parkering

Föreningen har 20 p-platser på Lemansgatan för uthyrning. Det är kö för att erhålla en plats och för att ställa dig i kön kontaktar du styrelsen med namn och lägenhetsnummer. Då antalet platser är begränsat och omsättningen låg så är det relativt lång väntetid på en parkeringsplats.

För kölista samt regler för parkeringskön/plats se nedan.

Kö/parkeringsregler
- Anmälningsdatum utgör ködatum. Anmälan kan göras tidigast vid lägenhetstillträde
- Maximalt en parkeringsplats per lägenhet
- Kontrakt kan endast skrivas med medlem som är uppsatt i kön och kan inte övertas av annan familjemedlem
- Kontraktet är knutet till person och inte till lägenhet
- Parkeringsplatsen får inte hyras ut i andra hand. Det gäller även om lägenheten har godkänd andrahandsuthyrning
- Övriga regler finns i avtalsvillkoren som erhålls vid kontraktsskrivning

Boendeparkering
Boendeparkeringsområde S6 alt. S7, se Göteborg Stad Boendeparkering för mer information.