Andrahandsuthyrning

Vid uthyrning av bostadsrätt i andra hand
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder din lägenhet. Detta gäller även om du lånar ut din lägenhet till någon i den närmaste familjekretsen. Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal.

Uthyrningen skall vara godkänd av styrelsen i Brf. Lemansgatan 6 8 & 10, och din hyresgäst omfattas av föreningens stadgar och regler. Styrelsen äger rätt att upphäva uthyrningen om din hyresgäst inte följer reglerna. 

Tänk på att det alltid är du själv som ansvarar för att avgiften betalas in i tid, och att din hyresgäst i övrigt är skötsam och följer föreningens stadgar och trivselregler. 

Observera även att föreningen enligt stadgarna tar ut en avgift om 10% av ett prisbasbelopp utslaget på 12 månader vid upplåtelse av din lägenhet i andrahand.

När får jag hyra ut?
Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om du inte kan använda din lägenhet som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänstgöring m.m. Styrelsen följer Bostadsrättslagen vid beslut om andrahandsuthyrning.

Korttidsuthyrning via Airbnb och liknande tjänster godkänns inte med motivering att den typen av uthyrning kan liknas vid kommersiell hotellverksamhet och att det kan vara störande för andra boende när många okända personer rör sig i fastigheten.

Hur gör jag?

Den som vill hyra ut sin lägenhet ska skriftligen lämna ansökan till styrelsen. Ladda ner blankett nedan.

Lägg två ifyllda exemplar i orginal i föreningens brevlåda, Lemansgatan 8. Du får besked av styrelsen samt tillbaka ett exemplar av ansökan i orginal med besked om styrelsens beslut. Notera att godkännande till uthyrning vanligtvis ges max ett år i taget, efter det måste ny ansökan lämnas in. 

Tänk också på att du inte får upplåta din lägenhet i andra hand innan du har fått styrelsens godkännande. Så var ute i god tid då blanketterna bör lämnas in minst en månad innan uthyrningen planeras starta.