Klicka på länken nedan för att ladda ner trivselreglerna för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10
Det här bör du veta om föreningens trivselregler. 

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Renovering
Det är en självklarhet om man önskar att renovera i sitt hem. Om man gör en ombyggnation som påverkar ventilationssystemet exempelvis åtgärder kring eldstad, byte av köksfläkt etc ska alltid HSB anlitas för kontroll. Kostnaden för kontroll tas av styrelsen. Installation/material står medlemmen för. 

Följ trivselreglerna, använd sunt förnuft och visa hänsyn mot dina grannar så får alla medlemmar en trevligare boendemiljö.

För vem gäller reglerna
Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare eller hyresgäst. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Störningar
Upplever medlemmen en störning eller att annan medlem inte följer trivselreglerna, uppmanas denne i första hand kontakta den som stör och påpeka detta. Om påpekandet inte hjälper eller störningen är återkommande så kontaktas styrelsen som därefter hanterar ärendet.

Vad händer om trivselreglerna inte följs
Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan dock inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har du frågor
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.