Hobbyrummet är en kostnadsfri förmån för medlemmarna i Brf Lemansgatan 6, 8 & 10


Regler för användning av hobbyrummet på Brf. Lemansgatan 6, 8 & 10

• Hobbyrummet får användas mellan kl. 10.00 och 20.00

• Hobbyrummet måste städas efter användning. Arbetsbänken ska torkas av
och golvet ska sopas efter användning.

• Föreningen tar inget ansvar för material, verktyg etc. som lämnas i
hobbyrummet utan uppsikt.

• Skrymmande byggavfall och kemikalier (färg, lösningsmedel etc) får ej
kastas/ställas någonstans i föreningens gemensamma utrymmen, utan måste
deponeras på annan plats.

• Brandfarliga vätskor och gas får inte lämnas i rummet över huvud taget, utan
måste tas hem efter varje arbetspass.

• Trasor med linolja eller liknande självantändliga eller måste slängas säkert
(Blötlägg trasorna någon dag och kasta dem först därefter.

• Hobbyrummet får inte användas som temporärt förråd för sådant som inte har
med rummets syfte att göra och inget material får lämnas. Har du material som behöver torktid, namna och ta hem så fort materialet
torkat.

Brf. Lemansgatan 6, 8 & 10 förbehåller sig rätten att debitera medlemmar som bryter
mot reglerna eventuella merkostnaden som därmed uppstår.