Parkering

Vår förening har 20 parkeringsplatser med laddstationer för elbil. Dessa hyrs ut till våra medlemmar för 800 kr/månad. För medlemmar som önskar nyttja möjligheten att ladda sin bil tillkommer 400 kr/månad. 

Den som vill ställa sig i kö för parkeringsplats mejlar sin önskan till Styrelsen och meddelar samtidigt om hen har för avsikt att ladda sitt fordon på parkeringsplatsen. Anmälan kan tidigast göras på tillträdesdatum och anmälningsdatumet utgör medlemmens köplats.  

Eftersom antalet platser är begränsat och omsättningen låg så är det relativt lång väntetid på en parkeringsplats. Fördelningen av parkeringar sker efter kötid. Parkering av elbil är premierad och innebär att man samlar ködagar i parkeringskön med dubbel hastighet.

 För kölista samt regler för parkeringskön/plats se nedan.

 


Kö/parkeringsregler
- Anmälningsdatum utgör ködatum. Anmälan kan göras tidigast vid lägenhetstillträde

– Parkering av elbil är premierad och innebär att man samlar ködagar i parkeringskön med dubbel hastighet. Anmäl till styrelsen om du avser använda parkeringen och tillhörande laddningsstolpe till ditt fordon.
- Maximalt en parkeringsplats per lägenhet
- Kontrakt kan endast skrivas med medlem som är uppsatt i kön och kan inte övertas av annan familjemedlem
- Kontraktet är knutet till person och inte till lägenhet
- Parkeringsplatsen får inte hyras ut i andra hand. Det gäller även om lägenheten har godkänd andrahandsuthyrning
- Övriga regler finns i avtalsvillkoren som erhålls vid kontraktsskrivning
- Pris för parkering utan el är 800 kronor per månad.

- Pris för parkering med el är 1200 kronor per månad.
- Parkeringsplats för MC kostar 400 kronor per månad.

– Parkering av elbil är premierad och innebär att man samlar ködagar i parkeringskön med dubbel hastighet. Anmäl till styrelsen om du avser använda parkeringen och tillhörande laddningsstolpe till ditt fordon.


Boendeparkering
Boendeparkeringsområde S6 alt. S7, se Göteborg Stad Boendeparkering för mer information.