Parkering

Föreningen har 20 p-platser på Lemansgatan för uthyrning. Det är kö för att erhålla en plats och för att ställa dig i kön kontaktar du styrelsen med namn och lägenhetsnummer. Från datumet styrelsen mottog intresseamälan samlar man ködagar. Parkeringarna är sedan 2020 försedda med nya laddstationer. Meddela styrelsen om du har för avsikt att ladda ett fordon på din parkeringsplats. Då antalet platser är begränsat och omsättningen låg så är det relativt lång väntetid på en parkeringsplats.

För kölista samt regler för parkeringskön/plats se nedan.

Kö/parkeringsregler
- Anmälningsdatum utgör ködatum. Anmälan kan göras tidigast vid lägenhetstillträde
- Maximalt en parkeringsplats per lägenhet
- Kontrakt kan endast skrivas med medlem som är uppsatt i kön och kan inte övertas av annan familjemedlem
- Kontraktet är knutet till person och inte till lägenhet
- Parkeringsplatsen får inte hyras ut i andra hand. Det gäller även om lägenheten har godkänd andrahandsuthyrning
- Övriga regler finns i avtalsvillkoren som erhålls vid kontraktsskrivning
- Parkeringsplats för bil kostar 750 kronor. 
- Parkeringsplats för MC kostar 375 kronor. 
– Parkering av elbil är premierad och innebär att man samlar ködagar i parkeringskön med dubbel hastighet. Anmäl till styrelsen om du avser använda parkeringen och tillhörande laddningsstolpe till ditt fordon.

Boendeparkering
Boendeparkeringsområde S6 alt. S7, se Göteborg Stad Boendeparkering för mer information.