Renovera 

Renovering, ombyggnad
En given fördel med att bo i en bostadsrätt är möjligheten att renovera och bygga om lägenheten, och därmed höja både boendekvaliteten och värdet. I vår förening så har vi vissa krav i samband med ombyggnad. Om du planerar att bygga om i din lägenhet bör du först ta kontakt med styrelsen, eftersom större ingrepp alltid måste godkännas. Det kan tex. gälla väggar som rivs eller flyttas (helt eller delvis), eller flyttning/omdragning av rör för vatten, värme eller avlopp. För ingrepp i bärande eller tekniska konstruktioner behöver du dessutom ansöka om bygganmälan på Göteborg Stad/Bygga & Bo.

Enligt stadgarna får en förändring av bostadsrätten aldrig innebära "bestående olägenhet för föreningen eller för annan medlem". Alla arbeten skall utföras på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande regler.

Inre underhåll
Du svarar själv för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Du avgör själv när det är dags att måla om och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel flytta väggar, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse.
Till det inre räknas rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens ytter- och innerdörrar. 

Yttre underhåll
Föreningen (medlemmarna gemensamt) svarar för det mesta av allt yttre underhåll. Till det yttre underhållet räknas bland annat husets stomme, yttertak, gården, trapphus, hissar, stamledningar för avlopp, värme, el och vatten samt ventilationssystemet. 

Ansökan vid ombyggnad/renovering av din bostadsrätt
Vill du göra en större ombyggnad av lägenheten, måste du ha styrelsens tillstånd. Se även §11 i våra stadgar. Innan du gör en ombyggnad som kräver bygganmälan, t.ex håltagning i bärande vägg etc. måste du göra en skriftlig ansökan till styrelsen med bifogade ritningar.
Vid en enklare renovering, ex. köksrenovering eller ingrepp i icke bärande vägg räcker det att meddela styrelsen i förväg. Bifoga en enkel skiss på (ex. före - efter) för styrelsens information.

Störning vid renovering
Renovering kan innebära en störning för grannarna. Vår fastighet har en fantastisk förmåga att fortplanta ljud och vibrationer så tänk på att arbete ska ske dagtid om det innebär störningar. På kvällar och helger så är det självklart tillåtet att utföra s.k. tysta jobb, som ex. målning och tapetsering. Av brandsäkerhetsskäl men även ut synvinkeln allmän trivsel inte är inte tillåtet att förvara byggnadsmaterial och byggavfall i trapphuset, entrén eller utanför på gatan. Det är också självklart att den som renoverar ansvarar för att städa upp efter sig i trapphus, hiss och entré. Medlemmen ansvarar för att dessa föreskrifter följs, oavsett om den renoverar själv eller anlitar hantverkare. Glöm inte heller att meddela grannarna vid renoveringsarbete via lappar i brevlådor alt. på anslagstavlorna med information och kontaktuppgifter.

Kök
I föreningens stadgar regleras vilka ingrepp som får göras. Att exempelvis flytta kök och tillhörande stamledningar för vatten, avlopp och ventilation innebär ett allt för stort ingrepp i fastigheten och de delar som föreningen ansvarar för och är inte tillåtet.
Vid byte av köksfläkt är det inte tillåtet att installera en motordriven fläkt. Byter du ut spjället som sitter där måste du sätta in ett nytt spjäll, alternativt byta till en fläkt med kolfilter. Anledningen till detta är att vi har motordrivna fläktar på taket som drar ut luften och om någon då installerar en motordriven fläkt i lägenheten kommer detta att försämra sugeffekten för alla. Detta kontrolleras vid regelbunden OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll).

Badrum
Våra badrum är nu gamla och det är dags för renovering av dem som inte redan är renoverade. Vid en renovering av badrum ska styrelsen meddelas/informeras. Detta är för att slitaget på fastigheten inte ska bli onödigt stort och för att vi ska veta när renoveringarna sker. Varje medlem är skyldig att underhålla sin lägenhet, men om en medlem inte gör det är det styrelsen skyldighet att se till att det blir gjort.
Våra badrum är renoverade 1991. En plastmatta är beräknad att hålla i ca 15 år vilket innebär att den tiden har passerat. Vad som sker när plastmattan blir för gammal är att den torkar ut och spricker vilket i sin tur leder till att fukt tränger igenom och risken för fuktskador är överhängande.
När du gör om ditt badrum är det viktigt att tänka på att de även måste byta ut golvbrunnen, då den befintliga ej är typgodkänd idag. Vad som också är viktigt att tänka på är att hela tätskiktet är tätt. Vi rekommenderar därför starkt att byta alla ytskikt när du har börjat ändra på ett. Detta innebär att både golv och väggar bör bytas ut samtidigt så att tätskiktet under inte har några skarvar. När du tar ner kaklet kan vattenrören att skadas eftersom de är utanpåliggande. Om du väljer att fasa in de nya rören i väggen fårdet inte finnas några skarvar av rören inuti väggarna. Det är inte att tillåtet att lägga kakel/klinkers direkt på plastmattan då fogen kan fräta sönder plastmattan och därmed förstöra tätskiktet.
Du får inte lägga in vattenburen värme i lägenheterna då detta skulle förstöra den precis gjorda inställningen av värmesystemet. Dessutom skulle det förhöja våra gemensamma uppvärmningskostnader. Om du vill ha värme i golvet kan du lägga in t.ex. elburna värmeslingor. Samma sak gäller den vattenburna handdukstorken. Den får inte installeras på uppvärmningsslingan. Idag installeras inte handdukstorkar som går på varmvattnet, vilket våra gamla gör eftersom den kan stängas av och då kan legionella bryta ut. Fråga därför er hantverkare om detta.
När man anlitar ett företag ska man försäkra sig om att de är VV-godkända (Vattentäta Våtutrymmen) vilket du kan se på www.bkr.se. Ett bra avtal mellan dig och hantverkaren bör du också ha, ett sådant standardformulär hittar du hos Konsumentverket här.

Det du alltså bör tänka på är följande
- Golvbrunn måste bytas ut till en typgodkänd när du byter ut något tätskikt i badrummet
- Ingen vattenburen golvvärme får installeras
- Ingen vattenburen handdukstork får installeras på uppvärmningsslingan
- Du bör inte enbart lägga golv, utan då även byta ut kaklet på väggarna
- Du får inte lägga kakel/klinker direkt på plastmattan
- Kontrollera att firman som utför jobbet lämnar garanti samt är VV-godkända, skriv ett tydligt avtal