Eldning i öppna spisar

Att elda i sin öppna spis är mysigt, och för att det ska vara trivsamt för alla är det viktigt att alla medlemmar med öppen spis i lägenheten följer föreningens tips och råd gällande detta. Det är också viktigt att komma ihåg att den öppna spisen endast är avsedd för så kallad trivseleldning, praxis är ”ett par timmar per gång, ett par dagar i veckan". Kontinuerlig eldning får inte ske hela dagen och inte i uppvärmningssyfte. Eldning ska också ske med ved av god kvalité.

För att undvika röklukt i lägenheter med öppen spis ska alla tilluftsventiler såväl vid fönster som på väggar vara öppna och fungerande. Detta för att undvika ett eventuellt undertryck i lägenheten som annars kan dra in röklukt i lägenheten när någon annan eldar.

När du själv ska elda i din öppna spis gäller följande:
- Se till att det finns ett gott tillflöde av luft, inte bara genom öppna tilluftsventiler vid fönster utan även exempelvis genom ett öppet fönster eller balkongdörr.
- Öppna spjället via vredet på skorstenskanalen.
- Sätt på rökgasfläkten. Tryck en gång på strömbrytaren vid den öppna spisen. Ett tryck gör att lampan i strömbrytaren släcks och den forcerade ventilationen via rökgasfläkten slås till. Vänta sedan någon minut och tänd sedan brasan. Efter ca 2 timmar tänds lampan i strömbrytaren igen vilket innebär att den forcerade ventilationen stängs av och rökgasfläkten återgår till sitt grunddrag.
- Stäng spjället via vredet på skorstenskanalen när brasan slocknat.

Tips och råd från Räddningstjänsten om att elda säkert finns på http://www.rsgbg.se/hem-och-fritid/brandsakert-hemma/eldstader/

Observera!
Om du planerar att elda i den öppna spisen och upptäcker att den forcerade ventilationen via rökgasfläkten inte slås till: tänd ingen brasa utan gör en felanmälan till fastighetsskötaren.