Förråd

Förråd, cyckelrum och barnvagnsrum
Till varje lägenhet hör ett vinds- och ett källarförråd. Det finns även en del extraförråd att hyra. Alla medlemmar uppmanas ha sina förråd låsta och märkta med lägenhetsnummer.
Vi har tre cykelrum för förvaring av cyklar och även ett barnvagnsrum (nyckel mot deposition). Det är inte tillåtet att parkera/förvara motorfordon i cykelrummen pga. brandrisk.
Har du frågor om dina förråd, önskar hyra extraförråd eller behöver nyckel till barnvagnsrummet, kontakta styrelsen.