Sopor & återvinning 

Sopnedkast
I sopnedkastet får endast slängas restavfall som inte kan lämnas i återvinningsrummet. Endast avfall i en väl tillsluten plastpåse får slängas. Lösa föremål, papper, plast får inte slängas i sopnedkasten, de har en förmåga att sugas upp och sätta igen i fläkten, detta skapar dålig lukt i trappuppgången.

Återvinningsrum
Det är viktigt att du sorterar rätt och enligt reglerna i återvinningsrummet. Om något är sorterat fel så innebär det extra kostnader för bostadsrättsföreningen. Renova fakturerar en högre kostnad för hämtning av soporna, vilket i sin tur resulterar i högre boendekostnad för samtliga medlemmar.

Du får inte slänga osorterat avfall i någon av behållarna i återvinningsrummet. Det finns tydliga skyltar uppsatta vid samtliga behållare som förklarar vad du får och inte får slänga. Om du är osäker är det bättre att fråga styrelsen, slänga avfallet i sopnedkastet eller i behållaren för brännbart avfall.

Du får inte ställa något på golvet i återvinningsrummet. Det kan blockera behållarna och få till följd att Renova inte tömmer behållarna.

Om en behållare är fylld så måste du antingen vänta med att återvinna soporna eller ta med dem till återvinningsplatserna vid Chalmers parkering respektive Spaldingsgatan. Välj inte att ställa sopor på golvet bredvid behållarna. Det kan förefalla logiskt att inte lämna sopor på golvet i återvinningsrummet. Tyvärr så är det vanligt med medlemmar som ställt olika sorters avfall på golvet. Detta har oftast skett i samband med flyttning. Vi som bostadsrättsförening får betala en extra kostnad för att forsla bort avfallet på egen hand. 

Håll ordning i återvinningsrummet, det skapar en trevligare miljö för alla medlemmar i bostadsrättsföreningen.