Tvättstugor

Alla medlemmar har tillgång till en tvättstugan i sin uppgång. Läs vidare för mer information om tvättider och bokning,.

Regler för tvättstugorna
För allas trevnad har vi regler för tvättstugorna, var vänlig och respektera dessa.

Vi tillämpar 4-timmars tvättpass mellan kl 8:00 och kl 20:00.

Man kan boka ett (1) tvättpass åt gången. Passets längd är 4 timmar + 1 timma torktid (du ser vilken tid som gäller när du bokar passet) och måste aktiveras senast 2 timmar efter passet börjat, detta görs genom att man placerar taggen på kortläsaren in till tvättstugan. Om man inte aktiverar passet släpps tiden och ger annan möjlighet att boka. Om du har ett bokat pass kommer texten ”blockerad” synas för de pass du ej har rätt att boka, när du sedan nyttjat ditt bokade pass kan du boka ett nytt. Glöm inte att ta bort din bokning om du inte kan utnyttja den.

Observera att strömmen till tvättmaskiner, torktumlare och avfuktare (i torkrum) bryts mellan kl. 2x.00 och kl. 8.00. 

Inloggning via bokningsterminalen eller websida

Placera taggen vid symbolen på bokningsterminalen, varpå skärmen automatiskt tänds upp eller via inloggningssidan länk:  http://95.209.157.58/

På inloggningssidan är Användare = den nedersta sifferraderna på lägenhetens tilldelade taggar bredvid texten MFV exklusive samtliga nollor Lösen = den pinkod ni angett för er tag. Det måste vara rätt kod till rätt tag. OBS! Ni kan sedan öppna objektet med samtliga av lägenhetens taggar.

Bokning av tvättstuga

Välj tvättstuga i objektlistan på vänster sida. Skärmen visar en översikt för den aktuella veckan. Veckan som visas kan bytas med pilarna i övre delen av fönstret. För att boka klicka på ledig tid. Tiden blir nu gulmarkerad och texten ”Bokad” syns. Grön markering innebär att passet är ledigt och att du kan boka passet. Orange markering innebär att passet är bokat av dig eller någon annan i din lägenhet. Vit markering innebär att passet är bokat av någon utanför din familj.

Övriga trivselregler och rekommendationer

Bruka inte våld på maskinerna, detta orsakar dyra reparationer.

Använd gärna miljömärkt tvättmedel. Överdosera inte då vi har mjukt vatten i Göteborg. Tvättpåse måste användas vid tvätt av bygel-BH. Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt. Det finns grovtvättmaskin i uppgång 8 för detta ändamål.

Torka av tvättmaskinerna och gör dem rena från överblivet tvättmedel samt rengör filtren i torktumlare från ludd och smuts, rengör torkrum. Städa efter dig och ställ tillbaka städredskapen efteråt. Glöm inte att ev. stänga fönster och släcka ljuset när du lämnar tvättstugan.

Vid eventuella fel kontakta i första hand fastighetsskötaren alternativt styrelsen.  Vid fel på bokning eller passersystem kontakta Locksafe som nås på info@locksafe.se eller via telefon på 0737-070272